human rights watch

onsdag 16 september 2015

Hello. I have not signed any papers or letters, so I think that Mahvash Sali chegeni is one of Iranian spies in Germany and should be expelled from Germany.
Hello.
I have not signed any papers or letters, so I think that Mahvash Sali chegeni is one of Iranian spies in Germany and should be expelled from Germany.
I want to say one thing, it does not mean that I would have no letter from any organization there is enough evidence to Mahvash Sali Chegeni is one of Iranian agents in Germany.
There is also evidence that she is one of Sepah Quds members. Why Mahvash Sali Chegeni tried to kill my son?1. Mahvash sali chegeni tried to stimulate Ayrik against his little brother Sam, vsrför she lied and said to my wife a different matter and has said to me one other thing? She March 27 2014 have told my wife that she has a child, but her child does not know his father since her April 16, 2014 called me and said her husband worked with the Iranian organization Mojahedin khalgh and left the organization, and right now lives in Iran and has good economy in Iran and help her with money every Month.
2. I have seen myself on my eyes on 17 and 18 July 2014 Mahvash sali chegeni talked to Ayrik on Stellberg school in Homberg Efze. Why she has said to 9-year-old July 17, 2014 that she was with her friends to go to the hospital and kill my son and my wife there are children's story about it.
3. Mahvash sali chegeni demanded Ayrik to bring my passport and leave her there told Ayrik.
4. Maybe you say Ayrik lying, but I've seen in my eyes when Mahvash sali chegeni spoke with Ayrik several times, Mahvash sali chegeni practiced on Stellberg school in Homberg Efze.
5. Mahvash sali chegeni demanded Ayrik to bring his mother's letter to Mahvash sali chegeni.
6. if that Mahvash sali chegeni denies that she is not an Iranian agents we sent her previous work place telephone numbers with many other images 0098 (661) 2230160 it is Mahvash sali chegenis work place in Iran.
7. we've got plenty information about Mahvash sali chegeni she is one of Sepah Quds members who have been very active and she is still working with the Iranian terror organization Sepah Quds, Iranian intelligence vavak.
8. the information we have received Mahvash sali Chegeni played too large a role for the death of my second child in Marburg on 26.08. 2013
9- Mahvash Sali Chegeni was no interpreter and she went to the police station in Homberg Efze and interpreted for my wife, it's illegal things that made Homberg efzes police.
10- Mahvash Sali chegeni tried to go to the women's house at that time my wife lived there, she came to interpret for my wife and it is also illegal for women's house staff called Mahvash Sali chegeni there.
 When Mahvash sali chegeni spoke with the 9-year-old boy in Germany used to say lots ill word to the kids and plenty criminals word.
also Mahvash sali chegeni played by 9-year-old boy's back and ran her fingers in the ass kids that well children's story which you may soon get to see the video.
there is to named Naji she might be Iranian agents also.
with friendly greetings samuel
-----------------------------------------------------
in swedish
Hej på er.
Jag har inte skrivit under något papper eller brev  så jag tycker att Mahvash Sali chegeni är en  av iranska spioner i Tyskland och borde utvisas från tyskland.
Jag vill säga en sak,  det behöver inte att jag skulle ha något brev från någon organisationen  det finns tillräckligt  bevis att Mahvash Sali Chegeni är en av  iranska agenter i tyskland.
Det finns också bevis att hon är en av sepah quds medlemmar. Varför  Mahvash Sali Chegeni försökte  att döda min son?
1. mahvash sali chegeni försökte att stimulera Ayrik mot sin lilla bror sam, vsrför hon har ljugit  och har sagt till min fru en annan sak och har sagt till mig en annan sak?  hon den 27 mars 2014 har sagt till min fru att hon har ett barn, men hennes barn känner inte sin pappa, sedan  hon den 16 april 2014  ringde till mig och har sagt hennes man jobbade med iranska organisation mojahedin khalgh och lämnade organisationen och just nu bor i iran och har bra ekonomi i iran och hjälper henne med pengar varje månade.
2. jag har sett själv på mina ögonen  den 17 och 18 juli 2014  mahvash sali chegeni pratade med Ayrik  på Stellberg skolan i homberg efze. Varför hon har sagt till 9 åriga den 17 juli 2014 att hon med hennes kompisar ska åka till sjukhuset och döda min son och min fru det finns barnnens berättelse om det.
3. mahvash sali chegeni krävde Ayrik för att ta med sig mitt pass port  och lämna till henne det berättade Ayrik.
4. kanske ni säger Ayrik ljuger, men jag har sett  på mina ögonen när mahvash sali chegeni talade med Ayrik flera gånger, mahvash sali chegeni praktiserade på stellberg skolan i homberg efze.
5. mahvash sali chegeni krävde Ayrik för att ta med sig hans mammas brev till mahvash sali chegeni.
6. om det som mahvash sali chegeni nekar att hon är  inte en iranska agenter vi skickade tidigare  hennes arbets plats telefon nummer  med många andra bilder  0098(661) 2230160 det är mahvash sali chegenis arbets plats i iran.
7. vi har fått massor information om mahvash sali chegeni hon är en av sepah quds medlemmar som varit väldigt aktiv och hon fortfarande jobbar med den iranska terror organisationen sepah quds, iranska underrättelsetjänsten vavak.
8. som information som vi har fått Mahvash sali Chegeni spelade för stor  roll om döden på min andra barn i marburg den 26.08. 2013
9- Mahvash Sali Chegeni var inte tolk och hon gick till polisstationen i Homberg efze och tolkade åt min fru, det är ju olaglig saker som gjorde homberg efzes polis.
10- mahvash Sali chegeni  försökte  gå till kvinnors hus som som på den tiden min fru bodde där, hon kom för att tolka åt min fru och det är också olagligt om kvinnors hus personal som  kallade mahvash Sali chegeni dit.
 när Mahvash sali chegeni pratade med den 9 åriga pojken i tyskland brukade säga massor sjuka ord till barnen  och massor kriminella ordet.
också mahvash sali chegeni lekte med 9 åriga pojkes  back och körde hennes fingrar i barnen röv det finns väl barnnens berättelse som ni kan snart få se den videon.
det finns en till som heter naji hon kan vara iranska agenter också.
med vänlig hälsningar samuel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar