human rights watch

tisdag 25 oktober 2016

many war criminals isis member jabhat al nusra and lives in southern Sweden, who committed the crimes against humanity in Syriamany war criminals isis member jabhat al nusra and lives in southern Sweden, who committed the crimes against humanity in Syria
I am using my Swedish friends looked Isis members who live in Sweden and committing of crimes against humanity more than 80 people live in Malmo that has beheaded Kurdish children and women ... 60% of them war criminals have family and children they will never be asked by the Swedish state,,, when necessary we may publish their names and what they have done and what people smuggler helped them to come to Europe and which path it has taken to Europe.
------------------------------------------------
jag med hjälp av mina svenska vänner undersökte isis medlemmar som bor i Sverige och begått för brott mot mänskligheten mer än 80 personer bor i Malmö som har halshuggit kurdiska barn och kvinnor... 60% av dem krigsförbrytare har familj och barn dem blir aldrig frågat av svenska staten,,, vid behöv vi kan publicera deras namn och vad dem har gjort och vilken människors smugglare hjälpte dem för att komma till Europa och vilken väg dem har tagit sig till Europa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar