human rights watch

tisdag 25 augusti 2015

The Kurds in Turkey are threatened with massacre. The EU must stop the Turkish barbaric terrorist and racist regime, the Turkish regime threatened the Kurdish people to make genocide against the Kurdish people.


The Kurds in Turkey are threatened with massacre.
The EU must stop the Turkish barbaric terrorist and racist regime, the Turkish regime threatened the Kurdish people to make genocide against the Kurdish people.
arbetarbladetTurkish army besieging and attacking several Kurdish provinces and villages.
Many people fled the war in Syria, some of those are in Gavle today. . These people have risked their lives to find a safe place to live. Families have been split on the escape road, some are killing others missing. Others are left in Turkey and meets a new war. A new humanitarian disaster.
The fact that Erdogan canceled the Kurdish-Turkish peace process July 24 this year launched a new war against the civilian Kurdish population. Since then, villages, cities, businesses and even nature has been under daily attacks and bombings. For over a week ago the Turkish special forces, supported by the Army, declared a state of emergency in Kurdish towns and conducted extra-judicial killings in the region.
To bury the dead and treat the injured is not allowed. All inputs and outputs from these cities and provinces have been banned, while security forces are terrorizing the population in regions which have been cut off from the rest of the country. Electricity and water to these cities have been deliberately cut off.
So far, it has been reported several dead civilians, but according to local sources, the death toll much higher than reported by the government. The civilian population is very concerned that they face massacres. The Turkish army has besieged the rural areas surrounding these cities and carry heavy bombardments in the villages.
The Turkish regime conducted a similar campaign in the 1990s. During the period burned regime 4000 Kurdish villages and drove out the three million people. The fascist regime repeats the same policy and practice again.
HDP (the Kurdish party, which this year entered the Turkish parliament) representatives have reported that it is the same approach as when ISIS attacked Kobane that Turkey now uses in the Kurdish villages in Turkey.
ISIS uses such an approach may be understandable because it is a terrorist organization. But a State uses its military power against civilians is a war crime.
The direct bombing of homes, villages, businesses, streets, yards and the surrounding environment is a terrorist tactics used by the Turkish regime against innocent civilians.
The crimes committed against Kurds are violations of human rights that the Turkish regime must be held responsible.
Gln Akgul Hajo (V)
Councillor
Left Gavle
Seppo Laine (V)
Chairman, Left Gavle
---------------------------------------------------------------
in sweish
Kurderna i Turkiet hotas av massaker.
Eu måste stoppa Turkiska barbariska terroristiska och rasistiska regimen, turkiska regim hotade kurdiska folket med att göra folkmord mot kurdiska folk.

Turkiska armén belägrar och angriper flera kurdiska provinser och byar.
Många människor flydde undan kriget i Syrien några av de befinner sig i Gävle idag. . Dessa människor har riskerat sina liv för att hitta en trygg plats att leva på. Familjer har splittrats på flyktvägen, en del är döda andra försvunna. Andra är kvar i Turkiet och möter ett nytt krig. En ny humanitär katastrof.
I och med att Erdogan avbröt den kurdisk-turkiska fredsprocessen 24 juli i år påbörjades ett nytt krig mot den civila kurdiska befolkningen. Sedan dess har byar, städer, företag och även naturen varit under dagliga attacker och bombningar. För över en vecka sen har turkiska specialstyrkorna, som stöds av armén, utlyst undantagstillstånd i kurdiska städer och genomfört utomrättsliga avrättningar i regionen.


Att begrava döda och behandla skadade är inte tillåtet. Alla in- och utgångar från dessa städer och provinser har förbjudits, medan säkerhetsstyrkorna terroriserar befolkningen i de regioner som har skurits av från resten av landet. El- och vattenförsörjning till dessa städer har medvetet kapats av.
Hittills har det rapporterats flera döda civila, men enligt lokala källor är dödssiffran mycket högre än vad som rapporteras av staten. Civilbefolkningen är mycket oroade över att de står inför massakrer . Den turkiska armén har också belägrat landsbygdsområdena kring dessa städer och genomför tunga bombningarna i byarna.
Den turkiska regimen bedrev en liknande kampanj under 1990-talet. Under den perioden brände regimen 4 000 kurdiska byar och fördrev 3 000 000 personer. Den fascistiska regimen upprepar samma politik och praktik igen.
HDP (det kurdiska partiet som i år kom in i turkiska parlamentet) företrädare har rapporterat att det är samma strategi som när ISIS attackerade Kobane som Turkiet nu använder sig av i de kurdiska byarna i Turkiet.
Att ISIS använder sådan strategi kan vara förståligt eftersom det är en terrororganisation. Men att en stat använder sin militära makt mot civila är en krigsförbrytelse.
Den direkta bombningen av hem, byar, företag, gator, gårdar och den omgivande miljön är en terro-taktik som används av den turkiska regimen mot oskyldiga civila.
De brott som begås mot kurder är brott mot mänskliga rättigheter som den turkiska regimen måste hållas ansvarig för.
Gin Akgul Hajo (V)
kommunalråd
Vänsterpartiet Gävle
Seppo Laine (V)
ordförande, Vänsterpartiet Gävle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar