human rights watch

fredag 10 februari 2017

Stefan Löfven, your visit Iran normalizes dictatorships.


Stefan Löfven, your visit Iran normalizes dictatorships.

You're talking about our beautiful suburbs, where many young people live in isolation. I assume you're talking about this because you believe that all people are equal and that it is often inhumane and terrible reasons that people have moved here over the years. But I have realized that you did not mean what you're talking about, writes Mona Behnejad Stefan Löfven before his visit with Iranian President Hassan Rouhani. Photo: Ebrahim Noroozi / AP, Tomas Oneborg / SvD / TT, Private
On February 11, you should visit the country I had never set foot in, the anniversary of the bloody revolution. You should meet with Iranian President Hassan Rouhani to discuss business and trade. For me it's like you're spitting all Iranian refugees in the face, writes Mona Behnejad whose parents fled from Iran.This is a debate article. It is the person who has written the text to represent the views of it, not the Metro. Metro is a politically independent newspaper.

Hello, Prime Minister Stefan Löfven,
I think you are a rhetorician. A skilled one. You talk a lot. I have followed you a long time and in every debate are you talking about the Swedish welfare state, this is partly against gains in welfare and you're talking about our beautiful suburbs, where many young people live in exclusion. I assume you're talking about this because you believe that all people are equal and that it is often inhumane and terrible reasons that people have moved here over the years.

In one of these beautiful neighborhoods I grew up. My family ended up there after the revolution in Iran in 1979. It was a bloody revolution that led to a bloody war in which thousands of people lost their lives. Many of them were child soldiers, among other things, used to clear mines.

READ MORE: Iran faced sanctions of the same coin

A day in the 80s my father would go to the movies. He did not come home again. He was arrested and put in prison. He had no right to a lawyer and was waiting to get a death penalty, just as many of his friends. My father's uncle managed to pay him out of prison when he was at this time was a famous actor and to corruption in Iran is a fact.

My mother who was not a Muslim was forced to wear the veil and got under the new laws do not study - simply because of their religion. She and many others put their lives at risk by giving all their savings to smugglers, who really could been a thief or rapist. They jumped on an opposite donkey and crossed the border into Pakistan where they had to stay a couple of years before moving to Sweden. There they lived without any contact with their families. The families were completely unaware of the children were alive or not.

These are just a few stories of the millions of stories. Everyone who fled their homeland has its own story, but something most of Iran have in common is that they escaped from a dictatorship.

READ MORE: Johan Norberg: An Iran that deals with the outside world is better than one that wants to destroy the

On February 11, you should visit the country I had never set foot in. On February 11, the anniversary of the bloody revolution that absolutely did not lead where the majority of people believed that it would lead. You should meet with Iranian President Hassan Rouhani to discuss business and trade. For me it's like you're spitting all Iranian refugees in the face. Iran is a dictatorship where many people today live under oppression and extreme class differences. The year is 2017, but women still have very limited rights. According to Amnesty, at least 977 people were executed in Iran in 2015. 977 lives. Stefan Löfven, are you for or against the death penalty?

Iran is not a democratic judicial system, far from all the accused be given access to a lawyer or a fair trial. Young people sentenced to lashes for the dance to American music in a video. Young people can be sentenced to death for their sexual orientation or their political views - because they do not have the right to think and believe as you wish.

You are well aware of this Stefan Löfven. But in a global perspective seems to believe that Sweden's contacts with Iran are more important than human rights and equal value as you preach in the Swedish Parliament. You are the Swedish Prime Minister, that you are Sweden's public face and you represent us - the Swedish people. But you do not represent me, me and many other Iranians from Sweden spits you instead of the face.

I've realized that you did not mean what you're talking about in all your debates. Sweden will not discuss trade, or have trade with dictatorships. In a dictatorship, people lose their lives each day. It is a part of. You normalizes dictatorships. You watch as more people lose their lives.

Mona Behnejad
------------------------------------
swedish

Stefan Löfven, ditt Iranbesök normaliserar diktaturer

Du pratar om våra vackra förorter, där många ungdomar lever i utanförskap. Jag antar att du pratar om detta för att du anser att alla människor är lika mycket värda och att det ofta är av omänskliga och hemska anledningar som människor flyttat hit under årens gång. Men jag har insett att du inte menar det du pratar om, skriver Mona Behnejad till Stefan Löfven inför hans besök hos Irans president Hassan Rouhani.

Den 11 februari ska du besöka landet jag aldrig satt min fot i, på årsdagen av den blodiga revolutionen. Du ska träffa Irans president Hassan Rouhani för att diskutera företagande och handel. För mig är det som att du spottar alla iranska flyktingar i ansiktet, skriver Mona Behnejad vars föräldrar flydde från Iran.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.
Hej statsminister Stefan Löfven,
jag tycker att du är en retoriker. En skicklig sådan. Du pratar mycket. Jag har följt dig länge och i varenda debatt pratar du om den svenska välfärden, du är delvis emot vinster i välfärden och du pratar om våra vackra förorter, där många ungdomar lever i ett utanförskap. Jag antar att du pratar om detta för att du anser att alla människor är lika mycket värda och att det ofta är av omänskliga och hemska anledningar som människor flyttat hit under årens gång.
I en av dessa vackra förorter är jag uppväxt. Min familj hamnade där efter revolutionen i Iran år 1979. Det var en blodig revolution som ledde till ett blodigt krig där tusentals människor miste livet. Många av dem var barnsoldater som bland annat användes för att röja minor.
En dag på 80-talet skulle min pappa gå på bio. Han kom inte hem igen. Han blev gripen och sattes i fängelse. Han hade inte rätt till advokat och väntade på att få ett dödsstraff, precis som många av hans vänner. Min pappas farbror lyckades betala honom ut ur fängelset då han på den här tiden var en känd skådespelare och för att korruptionen i Iran är ett faktum.
Min mamma som inte var muslim tvingades att bära slöja och fick enligt de nya lagarna inte studera – enbart på grund av sin religion. Hon och många andra satte sina liv på spel genom att ge alla sina besparingar till en människosmugglare, som egentligen kunde vart en tjuv eller våldtäktsman. De hoppade på en varsin åsna och passerade gränsen till Pakistan där de fick bo ett par år innan flytten till Sverige. Där bodde de utan någon som helst kontakt med sina familjer. Familjerna var helt ovetandes om barnen var vid liv eller inte.
Detta är bara ett par historier av miljoner historier. Alla som flytt sitt hemland har sin egen historia, men något de flesta från Iran har gemensamt är att de flytt från en diktatur.
Den 11 februari ska du besöka landet jag aldrig satt min fot i. Den 11 februari är årsdagen av den blodiga revolutionen som absolut inte ledde dit majoriteten av folket trodde att den skulle leda. Du ska träffa Irans president Hassan Rouhani för att diskutera företagande och handel. För mig är det som att du spottar alla iranska flyktingar i ansiktet. Iran är en diktatur där många människor än i dag lever under förtryck och i extrema klasskillnader. Året är 2017 men kvinnorna har fortfarande ytterst begränsade rättigheter. Enligt Amnesty avrättades minst 977 människor i Iran under 2015. 977 människoliv. Stefan Löfven, är du för eller emot dödsstraff?
Iran har inte ett demokratiskt rättsväsende, långt ifrån alla åklagade ges tillgång till en advokat eller en rättvis rättegång. Ungdomar döms till piskrapp för att de dansar till amerikansk musik i en video. Unga människor kan dömas till döden för sin sexuella läggning eller sina politiska åsikter – för att man inte har rätt att tycka och tänka som man vill.
Du är väl medveten om detta Stefan Löfven. Men i ett globalt perspektiv verkar du anse att Sveriges kontakt med Iran är viktigare än mänskliga rättigheter och allas lika värde som du predikar om i Sveriges Riksdag. Du är Sveriges statsminister, alltså är du Sveriges ansikte utåt och du representerar oss – det svenska folket. Men mig representerar du inte, mig och många andra iranier från Sverige spottar du i stället i ansiktet.
Jag har insett att du inte menar det du pratar om i alla dina debatter. Sverige ska inte diskutera handel, eller ha någon handel med diktaturer. I en diktatur mister folk livet varje dag. Det är du en del av. Du normaliserar diktaturer. Du ser på medan ännu fler människor mister livet.
Mona Behnejad
.metro.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar