human rights watch

söndag 17 april 2016

Kaplan Israeli compared to Nazis Housing Minister Mehmet Kaplan (Green Party) is in trouble - again.

kaplan is anti semitic
Kaplan Israeli compared to Nazis
Housing Minister Mehmet Kaplan (Green Party) is in trouble - again.2009 compared the former MP Kaplan Israelis actions against Palestinians with Nazi treatment of Jews during World War II, writes Swedish newspaper Svenska Dagbladet.

Mehmet Kaplan's statement at a meeting on Islamophobia in Fittja, south of Stockholm, was filmed by local TV station Star TV Somaliland and the clip has previously aired in open channel.

In the video say Kaplan:

"Israelis treat Palestinians today in the very same way as they treated the Jews during the German 30th century," said Minister of Housing in the video.

To make "comparisons of contemporary Israeli policy and the Nazi" can be anti-Semitic, according to the European Parliament's working group on anti-Semitism.

Housing Minister Mehmet Kaplan (Green Party) deplores in a written comment to SvD if his statement is perceived as if he would raise a conflict or reduce the persecution Jews have suffered. Furthermore, he explains his actions and statements at the meeting in 2009 as follows:

"I showed, among other pictures of the Palestinian business premises shut down and checked. My point was that Islamophobia and anti-Semitism can get very similar, unpleasant expression."

TT has sought Mehmet Kaplan for comment.
-------------------------
in swedish
Kaplan jämförde israeler med nazister
Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är i blåsväder - igen.

2009 jämförde dåvarande riksdagsledamoten Kaplan israelers agerande mot palestinier med nazisternas behandling av judar under andra världskriget, skriver Svenska Dagbladet.

Mehmet Kaplans uttalande på ett möte om islamofobi i Fittja, söder om Stockholm, filmades av lokala tv-stationen Somali Star tv och klippet har tidigare sänts i Öppna kanalen.

I videon säger Kaplan:

"Israeler i dag behandlar palestinier på väldigt lika sätt som man behandlade judar under det tyska 30-talet,", säger bostadsministern i videon.

Att göra "jämförelser mellan nutida Israels politik och nazisternas" kan vara antisemitiskt, enligt Europeiska parlamentets arbetsgrupp mot antisemitism.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) beklagar i en skriftlig kommentar till SvD om hans uttalande uppfattas som om han vill öka på en konflikt eller förminska den förföljelse judar har utsatts för. Vidare förklarar han sitt agerande och uttalande på mötet 2009 så här:

"Jag visade bland annat bilder på hur palestinska affärslokaler stängts ner och markerats. Min poäng var att islamofobi och antisemitism kan ta sig väldigt lika, obehagliga uttryck."

TT har sökt Mehmet Kaplan för en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar