human rights watch

lördag 15 april 2017

We will soon create a web page about the employment office, job coach, and the employer, this website will most cartoon and can be very interesting for those, the authority has made secret blacklist this website is about Sweden and injustice,


We will soon create a web page about the employment office, job coach, and the employer, this website will most cartoon and can be very interesting for those, the authority has made secret blacklist this website is about Sweden and injustice,,,,, we wants more cooperation, and together we can require the authority to do better and everyone should get a job,,, we will also publish information,, audio and video,,,, we will search people and make inquiries about the servant who works in different authority .
This website is also about discrimination against the people and peoples favorites to examples include those sent by the Turkish intelligence service in Sweden welcom and they may or may not speak the language, it does not matter so much they get jobs anyway--------------------------------
in swedish
Vi kommer snart skapa en webb sida som handlar om arbetsförmedlingen, jobbcoach, och arbetsgivare, denna webbsidan kommer mest karikatyr och kan bli väldigt intressanta för dem som, myndigheten har gjort hemliga svart lista denna webbsidan handlar om Sverige och orättvisan ,,,,, vi vill mer samarbete och vi tillsammans kan kräva myndigheten för att göra bättre och alla ska få jobb,,, Vi kommer också publicera information ,, ljud och video,,,, Vi kommer att söka folk och göra undersökningar om tjänsteman som jobbar inom olika myndigheten.

Denna webbsidan handlar också mer om diskriminering  mot folk och favoriter folk till exampel  dem som skickar av turkiska underrättelsetjänsten är i Sverige välkom och dem kan eller inte språket det spelar ingen  så stor roll dem får jobb ändå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar