human rights watch

torsdag 21 mars 2013

Det finns folk som har bott i Sverige utan att lära sig hur lagar och reglar funkar i Sverige tyvärr deras kroppar bor i Sverige, men deras hjärnan fortfarande bor i mellanöstern


Det finns folk som har bott i Sverige utan att lära sig hur lagar och reglar funkar i Sverige tyvärr deras kroppar bor i Sverige, men deras hjärnan fortfarande bor i mellanöstern.Tyvärr det finns folk som har invandrare bakgrunder i Sverige har bott så länge i Sverige kan inte respektera svenska lag och regler även flera av dem kan inte så bra svenska man kan ju säga deras kroppar bor i Sverige, men deras hjärnan fortfarande bor i mellanöstern, det är svårt att dem skulle respektera mänskliga rätter och dem gör massor olagliga saker, jag vill säga till dem personerna som hatar Europa, speciellt Sverige behöver inte stanna här, här är inte samma iran eller irak ju här är Sverige ett demokratiska land som finns lag och regler man måste följer med lag och reglerna man borde lära sig språket för att kunna deltar i samhälles frågor och kunna hjälpa samhället på bästa sätt för att kunna bygga ett rent och fint samhälle i Sverige .. I Sverige det finns yttrande frihet man kan skriva avslöja saker och ting som är mot samhället och demokrati .
 Är du en muslim och svårt att leva här ? är du en fundamentalism? då du har gjort fel att åkte till Europa därför att här finns yttrande frihet man kan ju kritisera religionen och fundamentalismen jag har ett förslag till dig du borde åka till Saudia arabian eller iran där finns dina smutsiga idéer, där  lever dina smutsiga idéer inte här i Europa . . viva Sverige.------------------------------------


There are people who have been living in Sweden without learning how laws and conventions works in Sweden, unfortunately their bodies live in Sweden, but their brain is still living in the Middle East
Unfortunately there are people who have immigrant backgrounds in Sweden have lived so long in Sweden can not respect Swedish laws and regulations even more of them can not so good Swedish one can say their bodies live in Sweden, but their brain is still living in the Middle East, it is difficult to them to respect human rights and them make ton illegal stuff, I would say to those people who hate Europe, especially Sweden need not stay here, this is not the same as iran or Iraq, of course, this is Sweden a democratic country that has laws and rules you have to comply with the law and the rules we should learn the language to be able to participate in society's issues and be able to help the community on the best way to build a clean society in Sweden. In Sweden there are freedom of opinion one can write revealing things that are against society and democracy.
Are you a muslim and difficult to live here? are you a fundamentalism? When you have done wrong that went to Europe because it offers freedom of opinion one can criticize religion and fundamentalism, I have a proposal for you, you should go to Saudia arabian or iran where is your dirty ideas, where live your dirty ideas not here in Europe. . viva Sweden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar