human rights watch

söndag 17 mars 2013

What do Iranian agents in European countries how they leave Iranian agents ethereal infromation to Iranian intelligence?What do Iranian agents in European countries how they leave Iranian agents ethereal infromation to Iranian intelligence?


Iranian agents in Sweden, we noticed that there are some people who work for Iranian regime because we want to warn them that the study of the person, one of them lived more than 4 months in the Iraqi Kurdistan, they do not know what has done what he is doing in kurdistan a suspect, he has aged read in school a fool we will provide information about him to the police soon .. They are Kurds from the modern border between Iran and Iraq they lived in a refugee situation called al tash 8 km outside al romadi currently live them in Sweden .. Some of them Iranian espionage in Sweden with Kurdish backgrounds usually collect information about others then go to Iraqi Kurdistan, and the information on political asylum in Sweden to Iranian intelligence via the Iranian consulate in Erbil or sulimanye, many of them send information through their daughters and children usually go to kurdistan from European countries. They make illegal control of Iranian opposition, those controlling illegal journalists, bloggers or those who struggle for freedom and democracy in Iran who fled from Iran to European countries to live in peace.
Unfortunately, many of them have problems in European countries their child thieves things sell drugs takes drugs also do burglaries in Swedish house and home, including those usually parasitic mobile phones computers and lots of other things from the people.
Sincerely, Samuel kermashahi
---------------------


Vad gör iranska agenter i europeiska länderna hur dem  lämnar iranska ageneter  infromation till iranska underrättelsetjänsten?
Iranska agenter i Sverige vi märkte att det finns några personer som jobbar åt iranska regimen därför att vi vill varna dem det kommer undersökning om personen , en av dem bodde mer än 4 månader i den irakiska kurdistan, man vet inte vad har gjört vad han håller på med i kurdistan en misstänkt person , han  har aldrigt läst i skolan en idiot vi kommer att lämna information om honom till polisen snart ..De är kurder från näre gränsen mellan iran och irak dem bodde på ett flyktings läge som hette al tash 8 km utanför al romadi just nu bor dem i Sverige.. En del av dem iranska spionage i Sverige som har kurdiska bakgrunder brukar samla information om andra sedan åker till irakiska kurdistan och lämnar informationen om politiska asyl i Sverige till iranska underrättelsetjänsten via iranska konsulat i  Erbil eller sulimanye, Flera av dem skickar information via deras dottrar och barnen som brukar åka till kurdistan från Europeiska länderna. De gör olagliga kontroll om iranska oppositionen, dem kontrollerar olagligt    journalister  bloggare eller dem som kämpar för frihet och demokrati i iran som flydde från iran till Europeiska länder för att leva i fred.
tyvärr flera av dem har problem i Europeiska länderna  deras barn  tjuvar saker och ting  säljer droger  tar droger också gör inbrott på svenska husar och hemmet, även dem brukar tjuva mobil telefoner datorer och massor andra saker från Europeiska folket. 
mvh samuel kermashahi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar