human rights watch

onsdag 12 april 2017

Because of mental illness one does Indirect insults


Because of mental illness one does
Indirect insults
  Those who have different mental illnesses and instincts hate indirectly violate the human being as they are sick do not like it may be appearance and main color or with the person who born with another religion. That's not ok for the sick person.
Such people want to get rid of their bad inner so try to push down others to get better if those people do not do so to others do not feel better have to hurt intern internally unhealthy one of the causes that makes indirect prostitution or indirect Violation of words against others.

in swedish
På grund av psykisk sjukdom man gör
indirekta förolämpningar
 Dem som har  olika Psykiska sjukdomar och  instinkter hat  gör indirekt kränkande  mot den människan som dem sjuka tycker inte om det kan vara utseende och huvudfärg eller med  personen  som födde med  annan religionen. som inte ok för den sjuka personen.

sådana personer vill bli kvittas av sina   dåliga inre  så försöker trycka ner andra för att bli mår bättre  om dem personerna gör inte så mot andra bli inte må bättre har ont  inne intern ohälsosamt en av orsakerna som gör så att man göra indirekt förolampningar eller göra indirekt kränkning ord  mot andra 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar