human rights watch

torsdag 2 augusti 2018

The transmission of racially motivated persons is an indication of the fascist and racist's weakness.The transmission of racially motivated persons is an indication of the fascist and  racist's weakness.
Sometimes those who are afraid of being exposed then use the disabled person to come and try to know what to talk about. What I have seen today is one of the worst things ... it's quite sick the person had a brain disability and I do not want to go inside more than i just want to describe what is today and what do the nazis today
when those two people are identified today between 14:20 and 15:15 are completely indentified.--------------
in swedish
Sändningen av rasmotiverade personer är en indikation på fasicsimen och rasistens svaghet.
Ibland dem som är rädda att bli avslöjad då använder hjärnhandikapade personen för att kunna komma fram och försöka veta vad man pratar om.. Det som jag har sett idag är en sjukaste saker ... det är helt sjukt personen hade hjärnhadikapade och jag vill inte gå inom mer än som jag vill bara beskrivas vad som finns idag och vad gör nazisterna idag.
då  dem två personerna är identefierades idag mellan klockan 14:20 och 15:15 är helt indentefierat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar