human rights watch

onsdag 8 maj 2013

Kronoparken centrum och kurder som sitter mest på platsen

Do you know why people sit here and do so? because they do not care about Swedish society, their body live here in Sweden, but unfortunately their brain living in the Middle East. They do not want to learn the Swedish language, they do not want to go and get a job, I do not understand why the Swedish authorities do not require such persons to learn about Swedish law and regulations.

they can do nothing about Swedish law and regulations. Although they have no problems with their homeland they usually go almost every year to the Iranian embassy, ​​several of them usually go to Iran without any problem. Kronoparken center and Kurds sitting most of the place. 
They usually sit there and talk shit behind your back to each other then providing head ached for the Swedish police, they gossip behind each other, then others will know then become brawl and them calling the police, so provide them head aches for the Swedish police, those who usually sit which say that the Swedes are infidels and atheists, they usually sit here in the picture and talking shit back on other people sick all the time then they say we live in a country that is not Muslim, I do not understand why they are so ill never think that it is Islam that causes them live here, but they are trying to follow Islamic law and rules.


------------------------------------


Vet ni varför folk sitter här och gör så? därför att dem bryr sig inte om svenska samhället, deras kropp bor här i Sverige, men tyvärr deras hjärnan lever i mellan östern. Dem vill inte lära sig svenska språk, dem vill inte gå och skaffa ett arbete,  jag fattar inte varför svenska myndigheten kräver inte sådana personer för att lära sig om svenska lag och regler.
dem kan ingenting om svenska lag och regler. Även dem har inget problem med sitt hemland de brukar åka nästan varje år till iranska ambassaden även flera av dem brukar åka till iran utan något problem. Kronoparken centrum och kurder som sitter mest på platsen.
De brukar sitta där och snacka skit bakom ryggen mot varandra sedan skaffar huvud värkt för svenska polisen, dem skvaller bakom varandra sedan andra kommer att veta sedan bli bråk och dem ringer efter polisen , så skaffar dem huvud värk för svenska polisen , dem som brukar sitta där säga  att Svenskar är otrogna och ateister  , de brukar sitta här som finns på bilden och snackar skit  ryggen om andra människor illa    hela tiden sedan dem säger vi bor i ett land som är inte muslim, jag fattar inte varför dem är så sjuka tänker aldrig att det är islams orsaker som dem bor här, men dem försöker följa efter islamiska lag och regler 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar