human rights watch

lördag 25 maj 2013

Iranska agenter i Sverige rör sig fri utan att bli rädd, idag klockan 10:34 utanför mitt bostad såg en gubbe som har sett tidigare mannen har en liten ljus grön bil mannen ålder mellan 48 och 55 år gammal har mustasch


Iranska agenter i Sverige rör sig fri utan att bli rädd, idag klockan 10:34 utanför mitt bostad såg en gubbe som har sett tidigare mannen har en liten ljus grön bil mannen ålder mellan 48 och 55 år gammal och hans längd mellan 176 och 178 centimeter har mustasch 
före tre år sedan när jag blev attackerade av en psykiskt sjuk person med en yxa han befann sig i område.
därför att jag kommer att använda kameror för att ha bevis om skulle se igen mannen på område.
Det är olagligt att övervaka någon utan tillstånd,    Jag kan utpekas personen som iranska agenter i karlstad.
---------------
   Iranian agents in Sweden move free without being afraid, today at 10:34 outside my house saw an old man who has seen the former husband has a small light green car man age between 48 and 55 years old and his length between 176 and 178 centimeters have mustache
before three years ago when I got attacked by a mentally ill person with an ax he was in the area.
Because I will use cameras to have proof would see again the man on the area.
It is illegal to monitor any unauthorized, I identified the person as Iranian agents in Karlstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar