human rights watch

måndag 27 maj 2013

the Syrian freedom army as dangerous as al assad


the Syrian freedom army as dangerous as al assad
A group calling itself the Syrian freedom army several of them al-Qaeda members have kidnapped 700 Kurds in Syrian Kurdistan, we condemn what has happened to our nation and ask the UN and international to help the Kurds in Syrian Kurdistan or the UN to send military to the Kurdish area to protect the Kurds in Syria, those who call themselves Syrian freedom army as dangerous as al assad, the Syrian dictatorship.


Den Syriska frihets army lika farliga som al assad

En grupp som kallar sig den syriska frihets army  flera av dem al-qaedas medlemmar har kidnappat 700 kurder i den syriska kurdistan, vi fördomer det som har hänt vår nationen  och ber FN och  internationella för att hjälpa kurderna i den syriska kurdistan  eller FN sända militär till kurdiska område för att skydda kurderna i Syrien, dem som kallar sig syriska  frihets army lika farliga som al assad  den syriska diktaturen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar