human rights watch

torsdag 9 maj 2013

We will never forget farzad Kamangar we will never forget shirin alam holy and their friends who were executed by Iranian religious dictatorship we will never forgive those who killed our people.

We will never forget farzad Kamangar we will never forget shirin alam holy and their friends who were executed by Iranian religious dictatorship we will never forgive those who killed our people.Today May 9, 2010 the same day three years ago, the Iranian regime executed five Kurdish activists, farzad Kamangar, shirin alam holy, farhad Wakili and ali hydarian and mehdi islamian, farzad Kamangar was a teacher, do you know why the Iranian regime did so against them 5 Kurdish activists, because they were Kurds, I think that all Kurdish organization should be together to acquire own country, unfortunately we can no longer live with the occupying countries they treat the Kurds very bad they kill, butcher and violates the Kurds daily in iran Turkey, syrian and Iraq right now thanks to the usa who helped the Kurds in Iraq who stand on their legs and have a little independence we all Kurds thank usa the people especially the bush family Kurdish best friend, we will never forget farzad Kamangar and shirin alam holy and their friends, we will never forgive the Iranian government, we will never forgive those who killed our people.
with regards samuel kermashani'
Vi kommer aldrig att glömma farzad kamangar vi kommer aldrig att glömma shirin alam holy och deras vänner som blev avrättade av iranska religiösa diktaturen  vi kommer aldrig att förlåta dem som dödade vår folk.
idag den 9 maj 2010  samma dag för tre år sedan den iranska regimen  avrättade 5 kurdiska aktivister,  farzad kamangar, shirin alam holy, farhad wakili and ali hydarian och mehdi  islamian, farzad kamangar var en lärare, vet ni varför iranska regim gjorde  så mot dem 5 kurdiska aktivister, därför att dem var kurder , jag tycker att alla kurdiska organisationen borde bli tillsammans för att skaffa eget land tyvärr  vi kan inte längre att leva med ockupations länderna de behandla kurderna väldigt illa dem dödar, avrättar och kränker kurderna dagligen i iran, turkiet, syrian och irak, just nu tack vara usa som hjälpte kurderna i irak som stå på sin ben och har lite självständighet vi alla kurder tackar usa s folk speciellt bush familjen kurdiska bästa vän ,  vi kommer aldrig att glömma farzad kamangar och shirin alam holy och deras vänner  vi kommer aldrig att förlåta iranska regimen vi kommer att aldrig förlåta dem som dödade vår folk .
med hälsningar samuel kermashani.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar