human rights watch

måndag 13 maj 2013

peace and human rights for Kurds.


Has been translated into English by samuel kermashani


peace and human rights for Kurds.
borrowed from
Dilbas Poker Blog.
Right now peace negotiations between Turkey and the Kurdish leader Abdullah Ocalan. The Kurds have long sought to get to terms that will strengthen our human rights in ruling the countries where we are, but especially in countries like Turkey and the countries where they live most Kurds. In countries where there has been absolutely unthinkable to even speak our mother tongue, or view our Kurdish identity without being punished.


Right now is an ongoing negotiation and dialogue with Abdullah who has been imprisoned since 1999, hopes are to be able to arrive at a peaceful solution between Turkey and the PKK.

Ocalan greets from prison:
"Dear comrades and friends, even our venerable people, women comrades who again creates life for every day that goes by, young friends who wear the struggle busiest fire within themselves - I salute you all. Firstly, I want to send my thanks and eternal love for the thousands of people who came to Amara [Ocalan's birthplace] to celebrate my birthday. On such a day is my good news to you that no possibility of an honorable peace has increased enormously. This is the most important thing that we can present to our people . Today is not decisive for themselves, today is in fact the birth of a nation., I know you understand the meaning of this. I go through my 65th year of life. I have done my duty. duration of action and deed is come for our people. now is the duty of you. I call upon you; rich and poor, men and women, young and old, to develop and be in accordance with the process. Everyone must understand that from now on will be a meaningful life to evolve . I hope that not a single drop of blood will have to flow during the process and that no one should subject anyone to danger and harm. Everybody participates with a love of the process. Those who show the way forward is the people, the peoples of this region. I worked for a free life for women and future generations. Women possess an unbounded power that exhibit potential for a life of freedom. I feel very good. I will feel good to the last breath. Again, I salute every one of you with my love and think about peace in this place. "

Abdullah Öcalan


Now we hope that everything goes well!


hugs


Dilba
----------------------------------

fred och mänskliga rättigheter för Kurderna.

lånade från 

Dilbas Pokerblogg.

Just nu pågår fredsförhandlingar mellan Turkiet och kurdernas ledare Abdullah Öcalan. Kurderna har länge försökt få till villkor som ska stärka våra mänskliga rättigheter i dom länder där vi finns, men framför allt i länder som Turkiet och dom länder där det bor mest Kurder. I länder där det har varit helt otänkbart att ens prata vårt modersmål eller visa vår kurdiska identitet utan att bli straffade. 


Just nu pågår en förhandling och en dialog med Abdullah som har suttit fängslad sedan 1999 där förhoppningarna är att man ska kunna komma fram till en fredlig lösning mellan turkiet och PKK.

Öcalan hälsar ifrån fängelset:

"Kära kamrater och vänner; våra ärevördiga människor, kvinnliga kamrater som återigen skapar liv för varje dag som går, unga vänner som bär den kampens livligaste eld inom sig - jag hälsar er alla. Först och främst vill jag skicka mitt tack och eviga kärlek till de tusentals människor som kom till Amara [Öcalans födelseort] för att fira min födelsedag. På en sådan dag är mina goda nyheter till er; att möjligheterna till en hederlig fred har ökat enormt mycket. Detta är det viktigaste som vi kan presentera för vårt folk. Idag är inte avgörande för sig, idag är i själva verket födelsen av ett folk. Jag vet att ni förstår innebörden av detta. Jag går igenom mitt 65:e år i livet. Jag har utfört min plikt. Tiden för handling och gärning är inne för vårt folk. Nu ligger plikten hos er. Jag åkallar er; rika som fattiga, kvinnor som män, unga som gamla, att utveckla och vara i enlighet med processen. Alla måste förstå att från och med nu kommer ett meningsfullt liv att utvecklas. Jag hoppas att inte en endaste droppe blod ska behöva flyta under processens gång och att inte någon ska utsätta någon annan för faror och skada. Alla deltar med kärlek till processen. De som visar vägen framåt är folket, folken i denna region. Jag har arbetat för ett fritt liv för kvinnor och kommande generationer. Kvinnor besitter en gränslös kraft som uppvisar möjligheterna till ett liv i frihet. Jag mår väldigt bra. Jag kommer må bra till mitt sista andetag. Återigen, jag hyllar varenda en av er med min kärlek och tro om fred på denna plats.”

Abdullah Öcalan


Nu hoppas vi att allt går vägen!


hugs


dilba

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar