human rights watch

måndag 13 maj 2013

The Kurds are a people who are their own worst enemy


The Kurds are a people who are their own worst enemy The Kurds are the world's most self enemy people, because I've never seen other peoples who were so against each other as the Kurds do. The Kurds were grouped and all groups do not want to hear those others who are not with this group, they love to censor trying to silence others who do not have the same idea as the others have.
They do honor killing their daughters and wives unfortunately today the Kurds known to the world as anti-women and honor killers.
you have questions, you can ask me via my email address


samuel.ku35@gmail.com
---------------------------------
Kurderna är världens mest själv fientligt folk därför att jag har aldrig sett andra folkgrupper som var så mot varandra som kurderna gör.  Kurderna blev grupperade och alla grupper vill inte höra dem andra som är inte med denna grupp, dem älskar att censurera  försöker att tysta andra som är inte har samma idé som dem andra har.
De gör hedersmord dödar deras döttrar och fruar tyvärr idag kurderna välkänt för världen som anti kvinnor och hedersmordare.
har ni frågor så ni kan fråga mig via min e-post adress
samuel.ku35@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar