human rights watch

fredag 17 maj 2013

Yesterday was the trial of a terrorist psycho who attacked me with an ax March 30, 2011, he is a total psychopathy, and I think he needs to care for special care treatments. What I have seen TEETH and things in person?

Yesterday was the trial of a terrorist  psycho who attacked me with an ax March 30, 2011, he is a total psychopathy, and I think he needs to care for special care treatments. What I have seen things in person?
He has a fantasy-oriented thoughts. He is an aggressive type of non-genuine psychopath. He usually lie still, he also suffers from great hypocrisy,
He's one of the things that slander person he has mental illness.


He himself told me that he killed one person alone with the help of his brother when Altash lived in a refugee situation in Iraq.
Sweden does not have such sick persons who only provide headaches to the Swedes.
He lied to the judge yesterday and said that I told him I'm a cop, but he is lying like hell. because I told several people I used to talk to them we live in Sweden if we see someone doing crime then we should raport police to stop criminals and get a neat and clean society. Then he interpreted totally wrong my orders which spoke of a day I seat myself beside consumed on Kronoparken center.
I want to tell you again if I were someone who does crime or vandalism to society then I will report to the police.
what do he do? He usually send information about people to Iranian intelligence via his yahoo account's or his Gmail account's. He with the help of two people when I was in Stockholm and a girl living in my apartment came and talked to the girl and she could not Persian or Kurdish, hamid and his other friends had to take my information and I had a little diary with them took and sold to Iranian agents in Sweden
He suffers from strong paranoid and schizophrenic.
He is a total liar person because his life has always been a liar and scam, he lives with lies and fantasy uncertain.
He is also misunderstand what others are saying or talking about anything, he suspects all the time about seeing someone laugh or two people would talk to each other, he believes that they're talking about him and the suspect immediately, and I think he is an abnormal person and should meet the psychologist damn people are clear what they should laugh or would sit together and talk to each other, I do not know why he does not see a psychologist when he carries with him such strong paranoid, he thinks he's so tall person and Israeli and U.S. authority afraid of him, there are strong mental illnesses.
-------------------------

igår var på rättegång mot en psykopat som attackerade mig med en yxa den 30 mars 2011, han är totalt psykopati, och jag tycker att han behöver vårdas på speciellt vårdbehandlingar. Vad har jag sett saker och ting hos personen?
Han har en fantasi-orienterade tankar. Han är en aggressiv typ av oäkta psykopat. Han brukar ljuga jämt  han också lider av stor hypocrisy ,
Han är en av de saker som förtal  person  han har psykiskt sjukdom.
Han själv berättade att han dödade en ensam person med hjälp av hans sväger när bodde i Altash en flyktings läge i Irak.
 Sverige behöver inte sådana sjuka personer som bara skaffar huvudvärk till svenskarna.
Han ljugit för domare igår och sagt att jag berättade för honom att jag är polis, men han ljuger som i helvete. därför att jag sagt till flera som jag brukade prata med dem vi bor i Sverige om vi skulle se någon som gör brott då vi borde medella polisen för att kunna stoppa brottslingar  och skaffa ett rent och fint samhälle. Då han tolkade totalt felaktiga mina order som talade om en dag jag sätte mig bredvid konsum på Kronoparken centrum.
Jag vill berätta igen om jag skulle någon som gör brott eller skadegörelse mot samhället då jag kommer att rapportera till polisen.
 vad brukar att han göra?  Han brukar skicka information om folk till iranska underrättelsetjänsten  via  hans yahoo kontos eller hans gmails kontos.  Han med hjälp av två personer till när jag var i Stockholm och en tjej bodde i min lägenhet  kom och pratade med tjejen och hon kunde inte persiska eller kurdiska, hamid och hans andra vänner fick ta mina informationen och jag hade en lite dagbok med dem tog och sålde till iranska agenter i Sverige 
Han lider av starka paranoid och schizofreni. 
Han är en totalt lögnare person därför att hans liv alltid varit med lögn och bluff, han lever med lögn och osäker fantasy , han är också missförstår vad andra säger eller talar om något, han misstänker hela tiden om ser någon skrattar eller två personer skulle prata med varandra han tror att dem pratar om honom och misstänker direkt , och det tycker jag att han är en onormal människa och borde träffa psykologen fyfan människor är fri vad dem ska skratta eller skulle sitta tillsammans och prata med varandra, jag fattar inte varför han träffar inte en psykolog när han  bär  med sig sådana starka paranoid, han tror att han är så höga person och Israeliska och amerikanska myndigheten rädd för honom, det är starka psykiska sjukdomar. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar