human rights watch

måndag 6 maj 2013

Historiskt fel att terrorstämpla PKK
Historiskt fel att terrorstämpla PKK


YEKBUN ALP OM TURKIE
I över 30 år har kriget mellan kurdiska PKK gerillan och turkiska staten pågått, där tusentals människor förlorat sina liv. Detta krig har från den turkiska sidan och omvärlden varit ”legitimt” eftersom att man för ett krig mot "terrorism" då PKK finns med på EU`s terrorlista.
Jag anser att det var ett historiskt fel att stämpla PKK som en terroristorganisation.

Efter 11 september-händelserna 2001 upprättade USA en s.k. terrorlista över terrormisstänkta personer och organisationer. Det finns ingen internationellt erkänd juridisk definition av begreppet terrorism, därför blir terrorlistor lätt godtyckliga. Dessa listor har aldrig varit ett juridiskt beslut utan helt och hållet ett politiskt.
Det mest sorgliga i detta historiska felsteg är att det land som jag älskar och lever i var en av de parter som drev frågan mest. Sverige har idag ett ypperligt tillfälle att korrigera sitt felsteg och påbörja arbetet för få ett slut på det flera decennier långa konflikten. Det är inte en dag försent att vända på seglen och ge det kurdiska folket och dess försvarsstyrka PKK den rätta beskrivning av vad de egentligen är, nämligen frihetskämpar.
Den 23 april la Europarådets parlamentariska församling (PACE) ett förslag om omformulering kring hänvisningarna till Kurdistans arbetarparti (PKK), från benämningarna ”terroristorganisation” och ”militanta” till ”aktivister” och den gick igenom med 150 röster av 161.
För några veckor sedan åkte jag till Qandil bergen (PKK’s bas) för att träffa min farbror som början på 90-talet anslöt sig till PKK. Sist jag träffade min farbror var jag endast 1 år gammal, 30 år har passerat, det var en resa med många starka känslor.
 Jag åkte och såg…
Jag önskade att jag hade tagit detta beslut för länge sedan och redan då fått den här möjligheten att se denna verklighet. Jag såg ödmjuka och fina människor. Detta såg jag och jag såg människor som älskade livet. För ett liv i frihet kan dem offra sitt liv, vilket dem redan gör.
Media som medvetet i decennier givit omvärlden desinformation om dem och på så vis skapat en rädsla hos andra som inte visste bättre. Men när man är där och ser sanningen, får man sig en tankeställare och blir genast mycket mer kunskapsrik.
Hur kan dessa ödmjuka människor som offrar sitt liv för sitt folks frihet bli terrorister? Jag såg med mina egna ögon, när jag befann mig där och iakttog, allt flöt förbi mina ögon som en skrift och film. För en del var dem ”blodsugare och terrorister” och för andra frihetskämpar.
Jag kom till den insikten om hur mycket oförrätt som gjorts mot dem, med ett ord kan jag beskriva dem: fullödiga.

Dem fick sin utbildning om ekologi på dem höga, nästintill ogenomträngliga bergen. Hur hungriga dem än var kunde dem inte döda ett djur hur som helst och äta den (det är emot deras lag). Jag bara satt där och tittade på dem och tänkte på hur mycket jag önskat att jag varit en författare och kunnat skriva en roman om dem. Jag skulle klä de i de vackraste och finaste orden som fans. Deras ögon som gav hopp och deras ord som gav en styrka. Jag kommer inte att glömma dessa upplevelser.
När jag kom tillbaka hamnade jag bland olika drömmar. Kommer jag någonsin att få tillfället att träffa de glada ansiktena igen. De befann sig i ett krig, ett smutsigt krig och kämpade mot orättvisa gentemot ett folk. Hur skulle dem kunna försvara sig mot all teknologi? Men jag tror på deras förmåga och starka vilja på att kunna försvara sig trots alla hinder. Jag kommer med stor sannolikhet att träffa de igen. Jag lämnade min farbror med hans kamrater bakom mig, men dessa frihetskämpar kommer alltid att finnas i mitt hjärta.

Yekbun Alp
http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/06/historiskt-fel-att-terrorst-mpla-pkk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar