human rights watch

torsdag 23 maj 2013

stop violence against childrenstop violence against children.
violence against children in Russia.
 this video shows how the teachers do violence against children in Russia.
---
Stoppa våldet mot barn
våldet mot barn i ryssland. denna videoklipp visas hur lärarna gör våldet mot barn i ryssland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar