human rights watch

torsdag 30 maj 2013

Sweden supports the Iranian regime

Sweden supports the Iranian regime
On May 29, 2013 at 10:00 pm had an appointment with the police man named Chr ---- Albi ---.After he talked to me and showed little movie about the person who pasted inappropriate patches on my door as one of the patches brought the police when accompanied me home then he took one of his work mates and followed me back to my apartment so it evidence of different journalists in different countries that I sent or delivered to them today to 30 May 2013.
I am an activist and has the right to have any protection.
They took a camera that costs about 600 crowns a screen that is also portable TV that costs 2,000 crowns also a gsm surveillance camera that had a little bit wrong, but it is possible to lay, but I could not fix it, which costs 1500 crowns plus three chargers that cost between 300 and 400 crowns that the police took away all together cost 4400 crowns ... will be published this correspondence also translated into English if necessary can also submit proof to journalists about being asked about .. But the proof is already abroad with my journalist peers.  we can soon publish polis photo also hims filme 


Sverige stödjer  iranska regimen 
Den 29 maj 2013 kl 10:00 hade tid hos polisen mannen som heter Chr---- Albi--- .
Efter att han pratade med mig och visade lite film om den personen som klistrade olämpligt lappar på min dörren  som ett av lapparna tog med sig polisen när följde med mig hem sedan han tog en av hans jobbkamrater och följde med mig hem till min lägenhet  så det finns bevis som hos olika journalister i olika länder som jag skickade eller lämnade till dem idag 30 maj 2013.
Jag är aktivist och har rätt till att ha någon skydd.
De tog en kamera som kostar ungefär  600 kronor  en skärm som är också bärbar  tv  som kostar 2000 kronor också en gsm övervakningskamera som hade lite fel, men det går att lagga, men jag orkade inte laga den som kostar 1500 kronor plus tre laddare som kostar mellan 300 och 400 kronor  som polisen tog  med sig alla  tillsammans kostar 4400 kronor...  kommer att publiceras  denna skrivelser också översättas till Engelska om det skulle behövas  kan också lämna beviset till journalisterna om bli tillfrågad om..Men beviset redan befinner sig utomlands  är hos mina journalist kamrater 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar