human rights watch

fredag 10 maj 2013

People not be afraid of their governments. Governments sould be afraid of their people. ---


People not be afraid of their governments. 
 Governments sould be afraid of their people.
---
Svenska..
folk  inte rädd för sina regeringar. 
Regeringarna bör vara rädd för sitt folk.
Samuel kermashani

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar